sseee

    

มอบเก้าอี้สุขาพาสุขให้กับจังหวัดสุพรรณบุรี วันที่ 22 ธันวาคม 2560 ครั้งที่ 79

วันที่ 22 ธันวาคม 2560 นายพิภพ บุญธรรม รองผู้ว่าราชการจังหวัดสุพรรณบุรี รับมอบเก้าอี้สุขา มอบเป็นจังหวัดที่ 77...


    

มอบเก้าอี้สุขาพาสุขให้กับจังหวัดปทุมธานี วันที่ 16 ตุลาคม 2560 ครั้งที่ 78

วันที่ 16 ตุลาคม 2560 นายพินิจ บุญเลิศ ผู้ว่าราชการจังหวัดปทุมธานี รับมอบเก้าอี้สุขา มอบเป็นจังหวัดที่ 76...


    

มอบเก้าอี้สุขาพาสุขให้กับจังหวัดเพชรบูรณ์ วันที่ 13 กันยายน 2560 ครั้งที่ 77

วันที่ 13 กันยายน 2560 นายพิบูลย์ หัตถกิจโกศล ผู้ว่าราชการจังหวัดเพชรบูรณ์ รับมอบเก้าอี้สุขา มอบเป็นจังหวัดที่ 75...


 

 

   
รายการนารีกระจ่าง เก้าอี้สุขาพาสุข 6 มิ.ย.2560

"โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข" โดยรายการ รถปลดทุกข์
ไทยรัฐทีวีี

 

 จำนวนผู้เข้าชม free counter
โครงการเก้าอี้สุขาพาสุข โดย นายสมาน คุณากรไพบูลย์ศิริ
บริษัท เกรียงถาวร คอนเทนเนอร์ จำกัด
โทร : +66(0) 2420-6558-60 โทรสาร : +66(0) 2420-4238 อีเมล์ : wc_chair@ktcbkk.com
83/83 หมู่ 3 ถนนเพชรเกษม ซอย 93 ตำบลอ้อมน้อย อำเภอกระทุ่มแบนจังหวัดสมุทรสาคร 74130
โครงการ “เก้าอี้สุขา พาสุข” มอบให้กับผู้พิการและผู้สูงอายุ เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวภูมิพลอดุลยเดช เนื่องในโอกาสมหามงคลเสด็จเถลิงถวัลราชสมบัติครบ 70 ปี และเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลแด่องค์สมเด็จพระบรมราชินีนาถ เนื่องในโอกาสมหามงคลเฉลิมพระชนพรรษา ครบ 84 พรรษา